Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A) Görülen eksikliklerin ilgili kuruluşlara bildirilmesi
B) Yerlerinin değiştirilmesi veya ortadan kaldırılması
C) Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi
D) Giderilen zarar karşılıkları ve masraflarının sorumlulara ödetilmesi
Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücüye neyi bildirir?
A) Geri dönmesini

B) Motoru durdurmasını
C) Harekete hazırlanmasını
D) Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını
Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?
A) Yol eğimliyse çıkışta kullanılan vitesle inilmesi
B) Park manevrası yaparken geri gidilmesi
C) Hız azaltmak için frene basılması
D) Ters yönden yola girilmesi
SORU 1
SORU 2
SORU 3
Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A) Hızın azaltılması
B) Öndeki aracın geçilmesi
C) Takip mesafesi kuralına uyulması
D) Bulunduğu şeridin sağına yaklaşılması
SORU 4
Bölünmüş kara yolunda geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A) Dönüş lambalarıyla "geç" işareti vermeli
B) Önündeki aracı geçmeye çalışmalı
C) Bulunduğu şeridi izlemeli
D) Hızını artırmalı
SORU 5
"Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) Asli kusur
B) Tali kusur
C) Yol kusuru
D) kusuru Paylaştırma
SORU 6
I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması
II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi
III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
SORU 7
Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A) Araç dengesinin korunması
B) Trafik güvenliğinin dikkate alınması
C) Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
D) Taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi
SORU 8
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A) Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması
B) Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
C) Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
D) Geçme yaparken sinyal verilmesi
SORU 9
Park etmede aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?
A) Acil uyarı ışıklarının yakılması
B) Aracın kapılarının açık tutulması
C) Motorun durdurulup el freninin çekilmesi
D) Aracın park yerindeki görevliye teslim edilmesi
SORU 10
    © 2017 Kardelen MTSK tüm hakları saklıdır.