Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer alır?

A) Adı ve soyadının öğrenilmesi
B) Kullandığı ilaçların belirlenmesi
C) Kişisel özgeçmişinin öğrenilmesi
D) Solunum sayısının değerlendirilmesi
İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz. Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?

A) Böbrek
B) Akciğer
C) Bağırsak
D) Karaciğer
Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?
A) Yardımı güçleştirecek meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması
B) Olay yerinin diğer araç sürücüleri tarafından görünmesinin engellenmesi
C) Araç LPG´li ise bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılmaması
D) Kazaya uğrayan aracın kontağının açık bırakılması
SORU 1
SORU 2
SORU 3
Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) Şok
B) Havale
C) Epilepsi
D) Bayılma
SORU 4
Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Başı sıcak su ile yıkanır
B) Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir
C) En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur
D) Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir
SORU 5
Sürükleme yöntemleri
I. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında,
II. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır. Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) I. doğru, II. yanlış
B) I. yanlış, II. doğru
C) Her ikisi de doğru
D) Her ikisi de yanlış
SORU 6
I. Damar ve sinir sıkışmasına
II. Çıkığın sık sık tekrar etmesine
III. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması, yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
SORU 7
Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?
A) Sesli dürtülere tepki vermek
B) İdrar kaçırmak
C) Yutkunmak
D) Öksürmek
SORU 8
I. Güvenli bir müdahalenin sağlanması
II. Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi
III. Kazazedeye hangi ilacın verileceğinin tespit edilmesi Verilenlerden hangileri kazazedenin değerlendirilmesinin amaçlarındandır?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
SORU 9
Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?
A)        2                1
B)        3                2
C)        5                4
D)        7                6
SORU 10
Yetişkin        Bebek
    © 2017 Kardelen MTSK tüm hakları saklıdır.